Cover Image

Dlaczego należy okresowo czyścić klimatyzację samochodową?

Kwiecień 30, 2020
Czas czytania: 3 minut

Klimatyzacja, kiedyś uważana za luksusowy dodatek do samochodu, dziś stanowi standardowy element jego wyposażenia. Chociaż nie wpływa bezpośrednio na tryb pracy pojazdu, to od jej działania w dużym stopniu zależy kondycja psychofizyczna osoby kierującej autem, co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednak, aby korzystać z jej zalet, należy dbać o jej czystość i sprawność.

 

Auto z klimatem

Zadaniem klimatyzacji samochodowej jest schładzanie temperatury wewnątrz pojazdu, co doceniamy zwłaszcza w upalne dni. Z zalet klimatyzacji można też korzystać w chłodniejszych porach roku, pozwala ona na dość szybkie odparowanie okien. Budowa i działanie klimatyzacji samochodowej nie są skomplikowane. Zaledwie kilka części tworzy układ zamknięty, w którym najważniejszą rolę odgrywa czynnik chłodzący. Działające elementy klimatyzacji sprawiają, że sukcesywnie jest on sprężany i rozprężany, a wraz ze zmianami stanu skupienia zmienia się też jego temperatura. Kiedy sprężony przez sprężarkę czynnik trafi do skraplacza, to jego temperatura jest bardzo wysoka. Następnie trafia do osuszacza, który pochłania wilgoć, ale też oddziela zanieczyszczenia. Tak przygotowany czynnik chłodzący przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie dochodzi do jego rozprężenia oraz schłodzenia. Następnie w parowniku, przez który przepływa powietrze z kabiny samochodowej, czynnik sam posiadający niską temperaturę, ochładza je. Zimniejsze powietrze dzięki nawiewowi wpada do wnętrza samochodu, a czynnik rozpoczyna ponowną drogę w obiegu, po zassaniu go przez kompresor.

 

Rola systematycznego przeglądu klimatyzacji

Poprawne działanie układu klimatyzacji zależy od właściwego poziomu czynnika chłodzącego oraz dobrego stanu poszczególnych części. W tym celu należy regularnie przeprowadzać kontrolę całego systemu. Podczas obsługi klimatyzacji sprawdza się szczelność układu oraz określa poziom czynnika chłodzącego. Należy też przeprowadzić oczyszczanie i dezynfekcję parownika. To w nim panują niska temperatura oraz wysoka wilgotność wybitnie sprzyjające namnażaniu się grzybów, pleśni oraz innych organizmów chorobotwórczych. Schłodzone powietrze trafiając do wnętrza samochodu, zbiera wymienione zanieczyszczenia, które zagrażają naszemu zdrowiu. Bytujące w klimatyzacji mikroorganizmy powodują infekcje układu oddechowego, choroby spojówek lub skóry. Zwiększają ryzyko wystąpienia bądź nasilenia się alergii. Zanieczyszczona klimatyzacja utrudnia też obieg czynnika chłodzącego, który dzięki zawartości substancji smarujących dba o ich właściwe funkcjonowanie. Niewłaściwa praca układu może doprowadzić to poważnych w skutkach usterek, które będą wymagały skomplikowanych oraz kosztownych napraw. Dlatego w trosce o własne zdrowie oraz bezawaryjne działanie systemu klimatyzacji, należy dbać o jej okresowe czyszczenie w profesjonalnym serwisie samochodowym. W tym celu można poddać samochód działaniu urządzenia emitującego ultradźwięki, aby stosowany do czyszczenia preparat rozbić na drobne cząsteczki wymiatające zanieczyszczenia. Jego działanie może wspomóc albo zastąpić ozonowanie, czyli wykorzystanie dezynfekujących właściwości ozonu.